• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
18057 ปจ. 0032/4299 2016-01-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2551 สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผอ.
15027 ศธ 0606/187 2014-05-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ด่วนที่สุด
5273 2011-03-01 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งเวรประจำเดือนมีนาคม ด่วนที่สุด
15 2009-04-23 หนังสือราชการภายนอก ทุน ก.พ. สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผอ.วช.ปราจีนบุรี
14 2009-04-23 หนังสือราชการภายนอก ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผอ.วช.ปราจีนบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ